De eerste wet van Newton

0

Newton. Isaac Newton, de Engelse wiskundige, natuurkundige en astronoom. Hij staat in alle schoolboeken en zijn belangrijkste vindingen over zwaartekracht (door de appel die op zijn hoofd viel) en de drie wetten van Newton over krachten zijn het fundament van de natuurkunde. Ik wil deze blog wat uitleggen over de eerste wet van Newton.

De eerste wet van Newton, ook wel de ‘traagheidswet’, luidt: F = ma. Oftewel: Kracht is gelijk aan massa vermenigvuldigd met acceleratie. Wat zoveel betekent als: Een voorwerp waarop geen resulterende kracht werkt, is in rust of beweegt zich rechtlijnig met constante snelheid voort. Ok, leuk. Maar wat heeft dat met muziek te maken?

Daarvoor moeten we eerste even uitpluizen wat deze wet precies zegt. Om een voorwerp van een bepaalde massa te versnellen of te vertragen, dus van snelheid te laten veranderen, is er een kracht nodig die gelijk is aan de versnelling vermenigvuldigd met de massa van het voorwerp. Zolang deze kracht er niet is blijft de snelheid van het voorwerp gelijk, of blijf deze stil staan als de snelheid nul is. Wrijving is buiten beschouwing gelaten.

Dat betekent meteen twee dingen. Ten eerste: hoe groter je wil dat het verschil in snelheid is, des te groter is kracht die nodig is om dit voor elkaar te krijgen. Om sneller op te trekken met je auto moet je bijvoorbeeld meer gas geven, en om harder te remmen moet je harder an de rem trekken. Ten tweede: hoe groter de massa van het voorwerp is dat je wil versnellen of vertragen, des te groter is kracht die je daarvoor nodig hebt. Dit is de reden dat vrachtwagens een veel langere remweg hebben, hun grotere massa remt minder snel af.

Stel je nou eens voor dat massa hier niet de massa van een voorwerp is maar de omvang van een project of doel. En dat versnelling niet de verandering in snelheid van een voorwerp is maar ontwikkeling. Snap je waar ik heen wil?

En aangezien niet alles kracht kost we vervangen dat met energie. Want alle doelen die we willen bereiken en projecten waar we aan werken kosten namelijk energie. Bloed, zweet en tranen, slaaptekort, koppen koffie, vallen en opstaan nog niet meegerekend. Wat je krijgt is het volgende: Energie = omvang project * ontwikkeling

Uit deze nieuwe wet kan je afleiden dat hoe sneller je ontwikkeling is hoe meer energie het kost. En hoe ‘zwaarder’ het project waar je aan werkt of het doel wat je nastreeft is, des te meer energie het kost om dezelfde ontwikkeling te realiseren. Kort gezegd: ontwikkeling kost energie en als je projecten groter worden kost het óf nog meer energie óf de ontwikkelingen zijn langzamer. En een langzamere ontwikkeling kost natuurlijk meer tijd.

Dit gaf mij inzicht in waarom het zo belangrijk is om je doelen op te delen in kleinere doelen. De massa ervan is kleiner en daarom kun je ze sneller behalen. F = ma: Als a gelijkt blijft en m kleiner wordt, zal F ook kleiner worden. Uiteindelijk zullen veel kleine doelen evenveel energie kosten als één groot doel, maar het kunnen voelen en zien van ontwikkeling is heel belangrijk voor je eigen motivatie.

Ook blijkt hieruit dat grote projecten meer tijd kosten omdat ontwikkelingen langzamer gaan. Dit is omdat je energie een limiet heeft. F = ma: als F gelijk blijft en m groeit, moet a wel kleiner worden.

Het tegenovergestelde van versnellen is vertragen en is van toepassing op het afleren van gewoontes en fouten. Hoe dieper geworteld je gewoontes zitten (grotere massa), des te meer energie het kost om deze af te leren (grotere vertraging).

Eén van de krachten die niet in de wet van Newton is meegenomen is wrijving. Toch hebben we daar dagelijks veel mee te maken. Afleiding, kritiek, vermoeidheid, tegenzin en gebrek aan motivatie zijn allemaal vormen van wrijving. Deze moeten we dus eigenlijk nog aan de rechter kant van de formule toevoegen om volledig te zijn: Energie = omvang project * ontwikkeling + wrijving. De wrijving zal toenemen wanneer je je sneller wilt ontwikkelingen, denk maar aan het ontdekken van je eigen grenzen. Ook wanneer een project groeit zul je meer wrijving ondervinden in de vorm van concurrentie en kritiek. Maar ook gebrek aan motivatie is bekende dreiging wanneer je al langer aan een project werkt.

Wees je bewust van al deze krachten die aan het werk zijn op het moment dat je ergens aan werkt. Begrijp dat grote projecten meer energie of tijd kosten en dat een snelle ontwikkelingen gelijk staat aan harder werken of het nemen van kleinere stapjes. Als de linker kant van de vergelijking kleiner wordt, moet de rechter kant dat ook worden. En wees je bovendien bewust van de wrijving die je ondervindt wanneer je beweegt en kies de goede oplossing hiervoor. Links of rechts van de vergelijking. Geef jezelf niet de schuld als dingen niet zo snel gaan als je zou willen, het is allemaal natuurkunde.

Deze blog heb ik geschreven naar aanleiding van een passage uit het boek ‘Leaders Eat Last’ van Simon Sinek. Hij vertelde heel kort over de wetten Newton aan en ik ben gaan nadenken over wat dit met mijn dagelijks leven te maken heeft. Dit en een ander boek ‘Start With Why’ zijn erg de moeite waard om te lezen en ik raad het iedereen aan.

Recent Posts
Contact

Laat een bericht achter!